Thank You

Thank You | Vielen Dank | Dziękuję Ci | Tack | Gracias | Спасибо

Thank you. Your donation is greatly appreciated.

 

Vielen Dank. Ihre Spende wird sehr geschätzt.

 

Dziękuję Ci. Twoja darowizna jest bardzo doceniana.

 

Tack. Din donation uppskattas mycket.

 

Gracias. Su donación es grandemente apreciada.

 

Спасибо. Ваше пожертвование очень ценится.